Nauka śpiewu prowadzona jest w formie lekcji indywidualnych. Zajęcia skierowane są do wszystkich , którzy marzą o śpiewaniu. Intensywność nauki dopasowana jest do celów i potrzeb ucznia. Podczas lekcji pracujemy nad emisją głosu, prawidłową dykcją i artykulacją w śpiewie, a także kształtujemy umiejętność prawidłowego oraz świadomego oddychania. W trakcie zajęć doskonalimy słuch muzyczny oraz rozwijamy świadomość intonacyjną. Repertuar, nad którym pracujemy dopasowywany jest do umiejętności i potrzeb ucznia. W trakcie pracy nad utworami, rozwijamy umiejętności interpretacyjne, pracujemy nad kształtowaniem barwy dźwięku oraz rozwijamy pamięć muzyczną. Podczas zajęć uczymy się również umiejętności posługiwania się mikrofonem oraz zachowania na scenie, pracujemy nad koncentracją oraz świadomością własnego ciała, a także rozwijamy umiejętność kontrolowania i oceny własnej pracy i ćwiczeń.