Nauka gry na oboju prowadzona jest w formie lekcji indywidualnych. Intensywność lekcji, ćwiczenia oraz repertuar dopasowywane są do umiejętności i potrzeb ucznia. Podczas zajęć pracujemy nad właściwą postawą w grze na instrumencie oraz prawidłowym ułożeniem aparatu gry. W trakcie lekcji rozwijamy umiejętność prawidłowego i świadomego oddychania potrzebnego do gry na oboju oraz pracujemy nad kształceniem słuchu i wrażliwością muzyczną konieczną w kształtowaniu pięknej barwy dźwięku i właściwej intonacji. Pracując nad repertuarem, rozwijamy równocześnie pamięć muzyczną. Podczas lekcji pracujemy także nad koncentracją oraz przygotowaniem do występów publicznych