Okrągłe rocznice skłaniają do refleksji, podsumowań i bilansów. Po dziesięciu latach wspólnego muzykowania podczas Spotkań z Muzyką Dawną, mając na uwadze reakcje wspaniałej wadowickiej publiczności, zadaliśmy sobie pytanie: co lubimy grać najbardziej, co podoba się naszym słuchaczom, jakie utwory naznaczyły epokę, w której powstały i jaki wpływ te znane i lubiane melodie wywarły na rozwój kultury i człowieka jako takiego. Z całego ogromu zaprezentowanego do tej pory repertuaru, wybraliśmy najpiękniejsze kompozycje instrumentalne gigantów baroku: Marcellego, Vivaldiego, Haendla czy Bacha.

 

VADOVIAmente MUSICAndo tworzą:

  • Agnieszka Sobas (obój),
  • Kinga Bocheńska-Szostak (skrzypce),
  • Sandra Hejnowska (skrzypce),
  • Barbara Szpakiewicz (skrzypce),
  • Artur Łuczak (altówka),
  • Joanna Pawlik (wiolonczela, prowadzenie koncertu),
  • Wojciech Bugajski (kontrabas),
  • Magdalena Chmielowska-Malec (klawesyn oraz kierownictwo artystyczne).

Koncert odbędzie się 5 listopada (niedziela) o godzinie 15.30 w Klasztorze oo. Karmelitów w Wadowicach.

W dygocie zniecierpliwienia i radości zapraszamy i oczekujemy!